Akıllara Ziyan Bir Tartışma

Yok Böyle Bir Tartışma

Şu da bir gerçektir ki, Biz sizin üstünüzde yedi yol /yedi gök yarattık. Biz yaratmadan da, yarattıklarımızdan da habersiz değiliz.”(Müminun, 23/17).

“Yemin olsun biz sizin üstünüzde yedi (7) yol yarattık, Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır, Allah’tan daha güzel kim boya vurabilir.”

Yorumlar