Asrın Müceddid’i Huzurunda Kuran-ı Kerim Tilaveti.

Hicri 15, Miladi 21. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri’ni (K.S.) ziyarete gelen Iraklı Hafız, huzurda Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bakara Suresi’nin son üç ayetini okuyan Iraklı hafız daha sonra Nasr (Allah (cc.)’nun yardımı)Sure-i Celilesi’ni okudu.

Yorumlar