Atatürk’ün Rakı Sofrası Konuşması

Yıl 1934…

“Efendiler, arkadaşlar… Biz, bu milleti, ilk şeklinden daha yüksek mertebelere çıkarmakla mükellef adamlarız: Bu yükseliş yalnız ve yalnız meydan muharebelerinde kazandığımız şereflerle olamaz. Bu, buna kâfi değildir! Asıl yükseliş, iktisat sahasında yükseliş olacaktır. Büyük memnuniyetle görüyorum ki, iktisadın başında bulunan arkadaşım Celal Bey mühim surette bu istikâmeti görüyor, muvaffak oluyor. Bu istikâmetteki muvaffakiyeti Türk Milleti anladığı zamandır ki, en büyük zafer tecelli edecektir. Ben, bu zaferin muhakkak olduğuna kâni bir adam olarak mesut ve mesrurum.”

Yorumlar