FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN BEDDUASI

Peygamber efendimizin övgüyle bahsettiği büyük İslam komutanı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fetih ettikten sonra meşhur Ayasofya kilisesini kendi parasıyla satın alarak Ayasofya’yı camii ye çevirerek vakıf kurmuştur.
Nefis kilise Ayasofya, kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir. Bunu, Allâh’a, ahirete, O’nun heybetine inanan hiçbir mahluk, sultan olsun, hakim olsun, bir mütegallibe olsun, değiştiremez. Vakıf şarlarını kim değiştirirse, Allâh’ın, meleklerin, bütün insanların lâneti onların üzerine olsun. Yüzlerine bakan ve onlara şefaat eden hiçbir kimse bulunmasın.”

Şimdi İstanbul’un Fethi’nin 555. yıldönümünü kutlarken, kendi parasıyla satın alıp vakfettiği Ayasofya minarelerinden ezanların okunacağı, mihrabında imamın cemaatle namaz kıldıracağı, kürsüsünden vaaz edileceği, minberinden hutbe okunacağı günleri bekliyor. Şimdi Ayasofya mahzun, Ayasofya üzgün. Fatih’in vasiyetine uyulmadığı için, camilikten çıkarıldığı için üzerimizdeki lâneti, Fatih’in lâneti devam ediyor.

Beşeri tabular yıkılacaksa, bu tabu yıkılsın. Bu millet Ayasofya adı ne zaman anılsa kan ağlamaktadır. Ayasofya milletin nazarında her hangi bir cami değildir. Peygamber müjdesine mazhar olan “O ne güzel kumandan” Fatih Sultan Mehmed Han ile, “O ne güzel ordu” diye vasfedilen Fetih ordusunun zafer armağanıdır.

O Yüce Sultan sanki ilerisini görerek öyle bir lânet okumuştur ki “…Vakıf şartlarını kim değiştirirse, Allâh’ın, meleklerin, bütün insanların lâneti onların üzerine olsun…” diyerek en büyük bedduasını yapmıştır.
Büyük komutan sanki bugünleri görmüş gibi büyük bir vakfiye yayınlayarak Ayasofya camii sini kim camii olmaktan çıkarırsa Allah, Peygamberin ve meleklerin lanetini bulmasını istemiş.

Etiketler :fatih sultan mehmet ayasofya bedduası ayasofya camii, fatih sultan mehmet ayasofya vakfiyesi, fatih sultan mehmet ayasofya vasiyeti, fatih sultan mehmet ayasofya bedduasi ,fatih sultan mehmet ayasofya fermanı ,fatih sultan mehmet ayasofya beddua ,fatih sultan mehmet ayasofya laneti

Yorumlar