Karı Dırıltısından Ölen Halil Ağa

KARI Dırıltısından Ölen Ağa….:))) Erkeğe Şiddete Hayır!
Merkez Efendi Mezarlığı’nda yer alıyor.. Karıları ve annesinin çekişmeleri arasında hayatından bezmiş olan Halil Ağa, ölmeden vasiyet etmiş sanırım mezar taşıma karı dırıltısından öldü yazın diye.. Ve öyle de yapmışlar

Mezar taşında yazanlar:
El-Bâki
Merhûm ve mağfûr ila rahmeti rabbihil gafûr
Karı dırıltısından vefat eden es-seyyid Halil Ağa’nın
Ruhuna Fatiha
Sene 1260 (Miladî 1844)

Yorumlar