Kıyamet’i Anlatan Müthiş Bir Kısa Film!

Kıyamet’in Yaklaştığını Anlatan Güzel Bir Kısa Film…

Kıyamet günü Kur’an-ı Kerim silinecek mi?”Daha ortadan kaldırılmadan Kur’an’ı çok okuyun.” Oradakiler:

“Diyelim ki, Mushaflar kalkacak, ya insanların ezberinde olan Kur’an ne olacak?” diye sorduklarında, Abdullah:

“Bir gecenin sabahında kalktıklarında, tam bir fukara (Kur’an fakiri) olacak, ezberlerindeki ‘Lailahe illallah’ı bile unutmuş olacaklar. Artık cahiliye devrinden kalma sözler ve şiirlerle uğraşacaklar.”

Diğer bir rivayette ise, şöyle demiştir:

“Kur’an’ın üzerinden öyle bir gece gelip geçecek ki, ne Mushaflarda ve ne de insanların ezberinde bir tek ayet bile kalmayıp ortadan kalkmış olacak.” (Darimi, Fadaâilu’l-Kur’an, 4).

Yusuf Nebhanî “Huccetullahi ala’l-âlemin” adlı eserinde “Kıyametin büyük alametlerinden biri de Kur’an’ın ortadan kalkmasıdır.” şeklindeki bir başlık altında – Deylemî’den naklen- Hz. Huzeyfe ve Hz. Ebu Hureyre’nin şöyle dediklerini belirtmiştir:

“Kur’an’ın üzerinden öyle bir gece geçecek ki, insanlar sabahladıklarında, insanların içlerinden/kalplerinden/hafızalarından/ezberlerinden bir tek ayet bile kalmadan hepsi silinmiş olacaktır.” (Nebhanî, Huccetullahi ala’l-âlemin, s.847).

Abdullah b. Ömer ise şöyle demiştir:

“Kur’an geldiği yere dönmeden kıyamet kopmaz. Şöyle ki; Kur’an, Arşın etrafında arı vızıltısı gibi bir vızıltı çıkarır. Aziz ve Celil olan Rab: ‘neden böyle (adeta inler gibi) ses çıkardığını sorar. Kur’an: ‘Ben Senden çıktım, şimdi yine sana döndüm. Çünkü, artık okunuyorum fakat benimle amel edilmiyor’ der. İşte o zaman Kur’an kaldırılmış olur.” (Nebhanî, a.g.e, s.847).

Yorumlar