Vay o Namaz kılanların haline Onlara Çok Şiddetli Azab Var| Timurtaş Hoca

Timurtaş uçar hoca sohbetlerinde Namaz kılanlar ve Cihad gibi konularla ilgili bakın neler söyledi…

Yorumlar